Skandia

Skandia er en førende nordisk leverandør af pensionsløsninger og sundhedskoncepter. I Danmark har vi specialiseret os i pensionsordninger og sundhedsprodukter til medarbejderne i danske virksomheder.

En pensionsordning i Skandia er kendetegnet ved et højt afkast på investeringen og et specielt fokus på fleksibilitet i produktsammensætningen.

To overordnede forretningsområder dækker over Skandias aktiviteter i Danmark:

  • Pension - opsparing til alderdommen og sikring ved sygdom og død
  • Sundhed - effektiv behandling og forebyggelse af sygdomme

> Skandia

 

Afkast top 3 - en måned

'Mere til dig'

Skandia tilbyder innovative pensions- og sundhedsløsninger til medarbejdere i danske virksomheder.

Vi udvikler produkter af høj kvalitet og lægger vægt på, at vores kunder får mere pension og mere sundhed hos os, end de kan få andre steder.

For som vi siger - 'mere til dig'.